et_eventyr_2l_tynn.png
 
 
_87A0880_web.jpg
 

Anno

1868


 

 

150 ÅR MED VIND I SEILENE

Anne Rogde – En av verdens største maritime kulturskatter - fyller 150 år i 2018. Seilskuta som er bygd i 1868 er sannsynligvis verdens eldste seilende skonnert og den femte største seilskuta i Norge. I tillegg er hun en av byen Harstads store stoltheter. Bli med på jubilumsfeiringen! 
 

 
bck-bronze.png
 
DSC_0083.JPG
 
 

FRA MURMANSK TIL PORTUGAL

HISTORIEN

Anna Rogde er en slett-toppet skonnert av tre bygget ved Bangsund skipsverft i Namsos. Skuta ble sjøsatt den 20. august 1868 under navnet "Anna af Bergen". Fraktefarten var dengang i rivende utvikling fordi man ville ha hurtigere transport til markedene særlig av matvarer. Dette førte båtbyggerne bort fra de brede, flate jektene med råseil til hurtigere skip som kunne utnytte vinden bedre. Den nye båttypen var også lettere å manøvrere i trange farvann og trengte også mindre mannskap. 

I 1872 kjøpte Hardanger-skipperen Isak Rogde skuta. Han flyttet til Kjøtta utenfor Harstad året etter. Med Kjøtta som base startet han et familierederi som baserte seg på frakt og salg av klippfisk som ble tørket på bergene på Kjøtta. Flere ganger har skuta hatt turer til Spania og Portugal og andre land langs atlanterhavskysten. De fleste turene gikk imidlertid i nordlige farvann så langt nord som til Arkangelsk og Murmansk. 

Anna Rogde er fortsatt i drift i dag, mest i turistøyemed, og den gamle damen er uten tvil er en severdighet i seg selv. 

ANNA ROGDE

1868-2018

bck-dark-blue.png
 

Isak, Anna og Anna

Hvorfor kom Anna til Harstad? Historien forteller at Isak Rogde var på langfart med sin nye doning «Anna af Bergen». Da han seilte forbi øya Kjøtta utenfor Harstad, fikk han se en ung jente som sprang over engen - Anna Hansen, het hun. Isak, mannen på over to meter som kunne løfte tønner breddfulle av sild, ble betatt. Det var gjensidig, og paret giftet seg og ble boende på Kjøtta. Anna likte ikke Hardanger, der Isak kom fra, og for Isak var det god butikk å ha utgangspunkt i Harstad.  I sine glansdager eide paret syv skuter og hadde egen tørrfiskindustri på Kjøtta. Både seilskuta Anna og bruden Anna fikk nytt etternavn, Rogde, selv om seilskuta offisielt ikke skiftet navn før i 1990.
Kilde: http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/anna-rogde

Dette er en av de eldste historiene om Anna Rogde. Mannskap og frivillige fra skuta har mange nyere historier å fortelle om sine opplevelser. Se video her:

 
 
 
_87A1162_web.jpg